Svenska Dartförbundets spelregler för DART
 
DARTS
Avskrift av Svenska Dartförbundets spelregler för DART

 

DART

Dart (Eng. Darts) är numera ett internationellt tävlings- och sällskapsspel som kan utövas utan gränser för plats, kön och ålder. Många av våra handikappade kan tävla på lika villkor inom Darten, till skillnad från många andra sporter. Spelet är utrymmessnålt och kan spelas på så små ytor som 150x300 cm. Tävlingsredskapen är billiga och kostar för nybörjaren inte mer än en eller ett par tior.

BANA

Internationell bana, senior Dart spelas mot en tavla vars centrum befinner sig 173 cm (5 ft 8 ins) högre än kastlinjen - mätt vågrätt. Ett lutande underlag skall kompenseras. Kastavståndet skall vara 237 cm från tavlans framsida till bortersta kanten på kastlinjen. Avståndet skall alltså inte mätas från väggen eller det underlag tavlan är fästad på.

Kastlinjen skall vara parallell med tavlans framsida och vara högst 90 cm (18 ins) lång. Till en välutrustad bana hör också en belysning av spotlighttyp för att få en så snäv belysning av själva tavlan som möjligt. En obelyst bakgrund är en fördel. För att kunna börja spela behöver man nu inte mera än ett protokollsblock av vanligt vitt eller linjerat papper samt en omgång pilar.

Jämförelsetabell mellan olika banstorlekar
 
Bana Tavelhöjd Kastavstånd Anmärkning
SDF:s seniorbana 173 cm 237 cm  
SDF:s juniorbana 140 cm 195 cm ca 20% mindre än seniorbana
SDF:s bana för rullstolsburen 140 cm 237 cm Höftpartiet får ej befinna sig framför kastlinjen
REDSKAP

Tavla

På 1600-talet sågade man skivor av stora almstammar för att få lämpliga darttavlor, och på många ställen i England används almtavlor fortfarande. Problemet med almtavlan är att den måste ligga i blöt varje natt för att den inte skall spricka eller bli för hård att kasta på. Ibland har almtavlan knaggar som gör att pilarna studsar.

Papperstavlor av hårt rullade pappersband duger utmärkt för sällskapsspel på landet eller balkongen samt för den som spelar Dart mer sporadiskt. Vid tävlingar och vid regelbunden träning behövs tavlor med längre livslängd (5-6 år vid hemmabruk). Samma sak gäller på pubar, företagens fritidslokaler, klubblokaler mm, och där väljer man tavlor av borst (fibrer).

Tavlor av borst tillverkas genom att man samlar ca 16 miljoner styva fibrer i ett antal mindre buntar med pappersomslag. Dessa buntar ställs sedan upprätt på en limbestruken skiva (tavlans bakstycke), varpå ett stålband pressas runt buntarna med 10 tons tryck. När tavlan sedan tryckts med färgfält och försetts med trådar och siffror har man en tavla som håller för dagligt bruk under en mycket lång tid.

I skötseln av Darttavlan ingår att man vrider tavlan och flyttar den löstagbara sifferringen regelbundet - en till sju gånger per vecka - beroende på hur mycket den brukas. Vid tävlingsspel kastar nämligen spelarna ofta många pilar mot samma ställe på tavlan, t ex trippel 19, trippel 20. Träffpunkten försvagas då ganska snabbt, och borsten "kryper ut". En regelbunden vridning av tavlan förlänger livslängden avsevärt.

Varning: Skydda tavlan mot stänk av vatten eller regn, borsten "exploderar" ut ur tavlan när fibrerna sväller av vätskan - tavlan blir helt förstörd. Samma sak gäller för papptavlor och vatten.

Pilar

Ett pilset består av tre pilar. Pilar finns i en mängd varianter och prislägen. Det enda krav som ställs på en tävlingspil är att den inte får väga mindre än 12 gram - och ej mer än 55 gram. Längd utan flights får ej överstiga 15 cm. Flights får ej vara längre än 15 cm. En pil består av pilkropp med spets samt skaft med fjädrar.

Pilkroppen är vanligen gjord av mässing, men under senare år har tungsten - en wolframlegering med hög specifik vikt - blivit allt vanligare i tävlingssammanhang. Fördelen med en tungstenskropp är att den kan göras smalare med bibehållen vikt. Tre tungstenspilar ryms därmed på en märkbart mindre yta.

Skaft med fjädrar finns i många varianter, bl a träskaft med fasta, limmade flights (vingar) av naturfjäder samt glasfiber eller plastskaft med plastflights, så konstruerade att de skall falla av när de stöter mot en annan pil i tavlan (att pilarnas flights stöter samman orsakar då inte att pilens bana genom luften rubbas). Skaften gängas fast vid pilkroppen med standardgänga. Samtliga delar till en pil finns att köpa som reservdelar i den välsorterade butiken. Din butik kan också ta emot beställningar på standarddelar. Innan du köper dyra tävlingspilar skall du köpa ett set trevliga pilar av den billiga sorten och i övrigt låna så många olika pilar som möjligt av dina kamrater för att prova dig fram till den vikt, längd och form på pilen som passar ditt sätt att kasta. Var ändå beredd på att du kommer att behöva experimentera dig fram till "den perfekta pilen" (för dig).

KASTTEKNIK

Kastställningen bör vara sådan att du inte förlorar distans till tavlan genom att komma för långt bak med axeln. Kastarmens axel skall vara närmast tavlan. Fötterna kan antingen placeras i 45 graders vinkel till kastlinjen, med kastsidans fot närmast linjen, eller med båda tåhättorna i kontakt med kastlinjen. Kastställningen skall framför allt vara bekväm för spelaren och vara exakt lika från kast till kast. Kastställningen är nämligen den enda fasta utgångspunkt du har för att kunna träffa i samma punkt med två pilar i följd. Stå i fullständig balans. Svaja eller vagga inte fram och tillbaka före eller under kastet.

Kastet utförs med kastarmens armbåge helt stilla och vänd mot tavlan, endast underarmen skall röra sig i kastet. Håll pilen i ett ganska löst grepp mellan tummen och pekfingret och stöd lätt med resten av fingertopparna. Börja kastet med pilen framför ansiktet, nära ögat, inte bakom huvudet - eller vid örat - du kan ändå inte sikta med örat. För sedan fram pilen i en lugn accelererad rörelse, slit inte fram pilen, man behöver inte kasta hårt. Följ slutligen med pilen fram, så långt som möjligt. Träffresultatet blir bättre ju längre sträcka du kan kontrollera pilens flykt. Du skall sträva mot en kastställning och kastteknik som du själv trivs med sedan du tränat in de grundläggande momenten.

Att tänka på vid dartspel:

ÖVNING

Börja med att försöka få alla tre pilarna samlade i en snygg träffbild, utan hänsyn till var på tavlan de hamnar. När kastet känns vant och träffbilden ser bra ut är det dags att försöka flytta träffbilden till en punkt på tavlan som du valt före kastet. Lyckas även detta bör man lära sig alla siffrorna på tavlan genom att försöka träffa sektorn för varje nummer i tur och ordning. För gärna ett protokoll över hur många pilar du behöver för att träffa nr 1, nr 2, osv. Alla nummer som du träffar med en av de tre pilarna i första omgången hoppar du över i nästa omgång, och specialtränar då de siffror som du har svårt för. När man träffar alla siffrorna "klockan runt" med en pil av tre kan man börja pröva sin skicklighet mot andras.

KLÄDSEL

Tävlingsdräkten består av tröja, blus eller skjorta med långbyxor/kjol. Plaggen kan ha vilken färg som helst och får gärna utgöras av klubbdräkt eller klubbtröja. Vid internationella tävlingar ser förbundsstyrelsen helst att spelarna bär clubjacka med förbundsemblemet på bröstfickan, men detta är inte något absolut krav. Skor kan väljas efter egen smak.

FUNKTIONÄRER

Dartmatch dömes av två personer som utsetts av matchdomaren eller en av vardera spelaren. Domarna skall vartannat set alternera såsom bandomare och protokollförare.

Darttävling ledes av matchdomare och tävlingssekreterare vilka har till uppgift att föra spelschemat, ropa ut nya matcher, samla in och notera matchresultat samt att biträda bandomaren vid behov.

Tävlingsledning består av en tävlingsledare tillika överdomare, biträdd av övriga ledamöter av varierande antal. Tävlingsledning utses av Svenska Dartförbundet för varje tävling och innehåller vanligen en eller flera personer ur förbundets tävlingskommitté (TK).

SPEL

Spelet börjar med en "middling", varvid spelarna kastar en pil vardera mot tavlans centrum. Den spelare som hamnar närmast centrum börjar första set. Hamnar båda spelarna inom "bulls ring" eller "bulls eye" samtidigt görs ny middling. Detta kan behöva upprepas till dess att någondera spelaren vinner klart (det hör till god ton att ta bort sin pil ur tavlan om man som första kastare har blockerat bulls eye). Behöver spelarna ett tredje set för att avgöra en tresetsmatch görs ny middling om vem som skall börja i avgörande set. Svenska Dartförbundet (SDF) kan för vissa tävlingar föreskriva slantsingling. Den som vinner en slantsingling skall börja alla set med udda nr 1, 3, 5 osv beroende på hur många set matchen omfattar.

Allmänna regler för Dartspel

TÄVLINGSSPEL

301

501 SÄLLSKAPSSPEL

Tre-ben, hög

Tre-ben, låg Mårten
"Klockan" finns i ett flertal varianter - naturligtvis beroende på darttavlans konstruktion - de vanligaste beskrivs nedan.

Klockan I

Klockan II med bonus Klockan II, med bonus och straff. Klockan III Half (halvera) Variant 1 (avskrivarens anm.):

Oftast kastar man på fälten i följande ordning: nr 19, nr 18, valfri dubbel, nr 17, summa 41, valfri trippel, nr 20 och avslutar med tre pilar mot bullen (= bulls eye + ring).

Den kastordning som anges i SDF:s regler är förmodligen gammal.

Variant 2 (avskrivarens anm.):

Man kan komma överens om att summan 41 är giltig bara den sist kastade pilen är poänggivande, även om inte alla pilar är det. Detta gör det möjligt att sätta 41 poäng även efter en missad första eller andra pil (fast det blir ju förstås svårare), men kräver fortfarande att den sista pilen skall sitta rätt. Det går alltså ändå inte att "missa" in 41 poäng.

Femman

Anders Friendship Spärr 1

Man får "tjocka" motspelaren högst tre gånger - från och med den fjärde tjocken läggs den kastade poängen till på det egna protokollet.

Spärr 2

Pilar utanför dubbelringen ger 25 poäng fram till dess att man har bytt tillbaka sina protokoll ("tjock" kan av taktikskäl användas för att skaffa sig själv en dubbel)-

POÄNG

TAVLA

Tavlans belysning bör sitta vid sidan av banans centrumlinje för att inte hindra pilbanan.