Peer Törngren: en informell presentation

I en mening skulle jag presentera mig själv som en erfaren arkitekt/utvecklare och "software craftsman" med kompetens som sträcker sig från kravanalys till programmering och konfigurationshantering, med passion för robusta system och ren kod.

För närvarande utvecklar jag en JEE/Web applikation som skall köras i molnet. Jag arbetar oftast i roller som arkitekt och utvecklare, men trivs även som agil mentor och process/metodutvecklare. Jag har också gedigen erfarenhet och stort intresse av modelldriven utveckling och användargränssnitt.

Som programmerare har jag jobbat med Java, Python, Smalltalk, C, Perl, SQL och Cobol. Jag har också byggt ett antal metamodeller och verktyg för modellering och/eller modellprocessering, samt sysslat en hel del med konfigurationshantering (Configuration Management). Lite längre tillbaks har jag även arbetat med kommunikation och systemadministration i Unix och PC/Unix nätverk, och även några år i stordatormiljö.

På senare tid har jag i huvudsak arbetat med att bygga kommersiella produkter för en global marknad. Sedan våren 2007 arbetar jag som arkitekt, utvecklare och konstruktionsledare på IBM Cognos Controller, ett system för konsolidering av finansiell information. Närmast innan hade jag rollen som arkitekt med ansvar för modell-driven arkitektur (MDA) och ramverket för kundanpassning (the Arena Extension Framework, AEF) på SunGard FRONT ARENA, ett system för handel med finansiella instrument. Längre tillbaks arbetade jag några år i logistikdomänen, senast som arkitekt på ICAs logistikavdelning, och under andra halvan av nittiotalet som arkitekt/utvecklare på ett internationellt verksamt produktbolag (Industri-Matematik, "Årets IT-företag" 1998). Vid millenieskiftet hoppade jag på ett nystartat bolag där jag ledde ett team som byggde en Java-baserad och modell-driven utvecklingsmiljö för service-orienterade J2EE applikationer. Under en period arbetade jag också med kunskapsbaserade system för processtöd via intelligenta agenter (den produkten vann senare Jolt Productivity Award).

Med drygt tjugo år som produktutvecklare på den internationella marknaden tror jag mig ha god förståelse för vad som krävs för att bygga robusta system, både vad gäller arkitektur, metodik och organisation. Jag har haft ledande roller vid införande av OO-metodik, och varit med i uppbyggnadsskedet i två nystartade företag. Jag föreläser om industriell mjukvaruutveckling, där jag behandlar ämnen som mönster, ramverk, prestanda, modelldriven utveckling och domänspecifika språk.

Jag kan leda projekt eller utvecklingsgrupper, men avstår gärna personalansvar - jag strävar i första hand efter en teknisk karriär, och känner mig mer hemma i utvecklarroller än som projektledare. Jag började mitt arbetsliv på hårdvaruområdet, och har via operativsystem och kommunikationsteknik blivit riktig mjuk ;-). Nu för tiden är jag kanske mer generalist än specialist, men vill fortfarande ha ett tydligt inslag av handfast utvecklingsarbete - i själ och hjärta är jag utvecklare. Jag tror på "software craftsmanship" och små, effektiva grupper med korta beslutsvägar. Jag arbetar helst med agila metoder och förespråkar "lean software development" och "clean code".

Första halvan av mitt yrkesliv arbetade jag i mycket kundnära roller, men de senaste åren har det varit långt mellan kundkontakterna - min nästa roll får gärna vara mer utåtriktad. Jag trivs i en internationell miljö, och reser gärna både inom och utom landet emellanåt. Jag pratar och skriver flytande engelska, och pratar hjälplig tyska och stapplande franska och polska. Jag brukar uppfattas som en duktig skribent, både på svenska och engelska, och brukar få bra betyg efter föredrag.

På fritiden gillar jag utförsåkning, MC, musik och (på senare tid) disc golf. Jag åker gärna off-pist i Riksgränsen, Kittelfjäll eller alperna, och har sett det mesta av Europa på två hjul. Jag har renoverat min 1970 års BSA 650 Lightning (flera gånger :-), och tar den gärna på små turer i grannskapet soliga söndagar - om jag inte går en runda på Järva Disc Golf Park.

Mina största tillgångar är förmodligen en aldrig sinande nyfikenhet i kombination med den breda erfarenhet jag uppnått efter runt 30 år i branschen. Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag hur mycket som finns att upptäcka.

Peer Törngren, Sollentuna

peer.torngren (at) p2r.se
http://www.linkedin.com/in/peertorngren

"Those who say it can't be done should not interrupt those who are doing it."